PRAVILNIK O PRIVATNOSTI

Shodno odredbi člana 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018, u daljem tekstu: "Zakon") i shodno Opštoj uredbi o zaštiti podataka br. 2016/679, dalje: („GDPR“) Rukovalac TIJANA NEDELJKOVIĆ PR LILIA BOOKS, matični broj: 66208141 (dalje: "Rukovalac" ili “Lilia Books”) donosi sledeće:

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI
 

POLITIKA PTIVATNOSTI

Svrha ovog Obaveštenja je da Rukovalac osigura ostvarivanje i zaštitu prava na privatnost lica koja su izvršila kupovinu li su posetili naš sajt (“kupci/korisnci”), kao i da ih informiše o njihovim pravima u vezi sa obradom podataka o ličnosti.

1. Podaci o ličnosti koje obrađujemo

Lilia Books obrađuje vaše lične podatke, i to: ime i prezime, adresu isporuke/prebivališta, broj telefona i e-mail adresu.

Druge podatke koje nam dostavite radi izrade personalizovane knjige (ime, boja i oblik kose, boja očiju i sl.), kao i Vaše fotografije koje nam dostavite tretiramo kao lične podatke.

2. Svrha nameravane obrade podataka i pravni osnov za obradu podataka

Podaci se obrađuju u svrhu zaključenja i izvršenja ugovora o prodaji personalizovanih knjiga, izrade personalizovane knjige, kao i u svrhu slanja obaveštenja.

Pravni osnov obrade jeste:

  • obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. Davanje podataka o ličnosti kao ugovorna obaveza i neophodan uslov za zaključenje ugovora. Predmetni podaci predstavljaju neophodan uslov za zaključenje ugovora o kupovini personalizovanih knjiga;
  • obrada je neophodna radi izvršenja zakonske obaveze formiranja evidencije o primljenim reklamacijama koja se vodi u skladu sa članom 55. stav 6. Zakona o  zaštiti potrošača (u Službenom glasniku RS, br. 88/2021);
  • obrada se vrši na osnovu legitimnog interesa, jer Lilia Books vrši prodaju personalizovanih knjiga i ima legitimni interes da stavi kupcima do znanja da postoji i zbog toga koristi direktni marketing.  

3. Iznošenje podataka o ličnosti u drugu državu i deljenje sa drugim licima 

Vaši lični podaci se ne iznose u drugu državu.

Vaše lične podatke delimo sa našim saradnicima, štamparijom i kurirskom službom koja isporučuje vašu pošiljku, i to samo u meri koja je neophodna za izradu i isporuku pošiljke. 

Vaše lične podatke ne delimo sa trećim licima, sa izuzetkom gore navedenih, osim ako smo zakonski obavezni da to učinimo (na primer, u skladu sa sudskom istragom, sudskim nalogom ili pravnim postupkom).

4. Rok čuvanja podataka i kriterijum za njegovo određivanje

Podaci se čuvaju najviše 10 godina, odnosno dve godine ukoliko se radi o obradi podataka o ličnosti povodom primljene reklamacije. 

5. Prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju

Lice ima pravo pristupa, pravo na ispravku, dopunu, brisanje, ograničenje i prenosivost podataka, kao i pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka.

Lice ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade pre opoziva.

U slučaju opoziva pristanka, Rukovalac neće obrađivati podatke Lica na koje se opoziv odnosi, osim ukoliko Rukovalac ima zakonsko ovlašćenje za obradu.

Navedene zahteve Lica dostavljaju e-mailom na e- mail adresu: info@lilia.rs

Rukovalac će na svaki zahtev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva u skladu sa članom 21. Zakona i članom 12. GDPR.

Lice može podneti pritužbu u vezi sa obradom svojih podataka o ličnosti pred Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

6. Tehničke i organizacione mere radi zaštite podataka o ličnosti

Rukovalac je sproveo tehničke i organizacione mere zaštite radi sigurnosti i integriteta podataka o ličnosti, zaštite podataka od neovlašćenih pristupa, zlonamernih postupaka, gubitka ili otkrivanja podataka neovlašćenim trećim licima.

Prihvatanjem ovog Obaveštenja, svesni ste i prihvatate da se Vaši podaci o ličnosti obrađuju od strane Rukovaoca, kao i da navedenim podacima mogu pristupiti zaposlena i angažovana lica kod Rukovaoca. Lica koja pristupaju podacima o ličnosti su obavezna da podatke čuvaju kao poverljive i na siguran način, a od njih se zahteva da koriste podatke o ličnosti samo u gore pomenute svrhe.

7. Odnosi s kupcima

Obradom Vaših ličnih podataka u mogućnosti smo da stupimo u kontakt sa Vama, odgovorimo na Vaša pitanja, izvršimo naše obaveze povodom internet prodaje, unapredimo naš rad. Ako je potrebno, kontaktiraćemo Vas putem e-maila ili telefona.

Smatramo da Vašim objavljivanjem fotografija na društvenim mrežama i „tagovanjem“ Lilia Books-a dajete nama Vašu saglasnost da „tagovanu“ fotografiju objavimo na našem sajtu i drugim društvenim mrežama. Ukoliko niste saglasni sa gore navedenim, molim Vas da nas o tome obavestite putem mejla ili društvenih mreža gde vršite objavu fotografije. 

8. Newseller lista

Da biste dobijali vesti od Lilia Books, potrebno je da se prijavite na naš newsletter.  Poštujući Vašu privatnost, omogućili smo vam da se u svakom trenutku sami odjavite sa newsletter liste. 

9. Ankete i takmičenja

Povremeno ćete imati priliku da učestvujete na takmičenjima ili anketama koje će biti objavljene na našoj web stranici. Ako odlučite da učestvujete, moraćete da unesete određene lične informacije. Učestvovanje u ovakvim događajima je potpuno dobrovoljno i sami odlučujete da li želite da unesete ove informacije. U većini slučajeva biće potrebni kontakt podaci (kao što su ime i adresa za isporuku) i demografske informacije (kao što je poštanski broj).

Koristićemo ove informacije da informišemo pobednike i dodelimo nagrade, kontrolišemo posećnost sajta i ponudimo učesnicima unos na našoj e-mail listi. Nećemo otkriti lične informacije koje ćete uneti tokom takmičenja ili istraživanja trećim licima. 

10. Odjavljivanje / isključivanje

Na zahtev za unos Vaših ličnih podataka, takođe imate mogućnost da „odbijete“ upotrebu ovih informacija u određene svrhe.

11. Datoteke dnevnika

U skladu sa pravilima većine web lokacija, automatski prikupljamo određene informacije i čuvamo ih u log fajlovima. Ove informacije uključuju Internet protokol (IP) adrese, tip pretraživača, Internet Service Provider (ISP) stranica sa kojih ste pristupili sajtu i stranicu na koju se ide iz našeg sistema, datum i vreme pristupa i tok podataka po kliku.

Ova informacija, koja ne identifikuje pojedinačne korisnike, koristi se za analizu trendova, administraciju sajta, praćenje korisničkog kretanja i prikupljanje demografskih podataka o našim korisnicima uopšte. Ne povezujemo ove podatke sa ličnim podacima.


12. Linkovi na druge stranice

Ova stranica sadrži linkove na web lokacije koje nisu u vlasništvu ili kontrolisane od strane Lilia Books.  Nismo odgovorni za politiku privatnosti ovih stranica. Preporučujemo da pročitate politiku privatnosti za svaku lokaciju koja prikuplja lične podatke i da budete pažljivi kada napustite našu web lokaciju. Naša politika privatnosti se odnosi samo na informacije koje sakupljamo na ovoj web lokaciji.

13. Pristup ličnim informacijama

Ako se Vaše lične informacije menjaju, možete ih ispraviti ili ažurirati unošenjem promena u polju „Korisnički nalog“ ili putem e-maila info@lilia.rs.

14. Sigurnost

Za zaštitu Vaših ličnih podataka koristimo industrijski prihvaćene standarde, kako tokom samog prenosa, tako i kada dođu do nas. Međutim, nikakav način slanja podataka preko interneta ili elektronskog skladišta nije 100% siguran. Stoga, uprkos upotrebi opšte prihvaćenih standarda i metoda zaštite Vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njihovu apsolutnu sigurnost. 

15. Promena u poslovanju

Ako Lilia Books prolazi kroz poslovne promene kao što su spajanja, sticanja druge kompanije ili prodaje veći deo svoje imovine, Vaši lični podaci će verovatno biti deo prodate imovine. Bićete obavešteni o bilo kakvoj većoj promeni vlasništva ili kontroli Vaših ličnih podataka putem e-pošte ili putem hitnog obaveštenja na našoj web lokaciji 30 dana pre promene.

16. Izmene Politike privatnosti

Ako odlučimo da promenimo našu politiku privatnosti, objavićemo ove izmene na našoj web lokaciji i na drugim sajtovima za koje smatramo da su prikladni. Ovo će vam pomoći da znate kako se sakupljaju i koriste podaci, kao i okolnosti pod kojima se mogu otkriti.

Zadržavamo pravo izmene ove Izjave o privatnosti, tako da je redovno proveravate. Ovde ćete biti obavešteni o promenama naše politike privatnosti, ili putem e-pošte ili putem obaveštenja na našoj web stranici. 

17.  Kontaktirajte nas

Ako imate pitanja ili sugestije u vezi sa našom politikom privatnosti, možete nam poslati e-mail na info@lilia.rs.


 

Politika kolačića / Cookies
 

Kolačići su alfanumerički paketi informacija sa varijabilnim sadržajem koje šalje veb server koji se čuvaju na računaru korisnika i čuvaju u unapred određenom roku važenja. Upotreba kolačića omogućava da se ispituju neki podaci posetioca veb stranice i da se prati njihovo korišćenje na internetu. Kolačići pomažu da se prate interesovanja korisnika, obrasci upotrebe interneta i istorija poseta veb stranici kako bi se osiguralo da je iskustvo kupovine korisnika optimalno. Budući da se kolačići koriste kao vrsta oznake koja omogućava veb stranici da prepozna posetioca koji se vraća na stranicu, pomoću njih se takođe mogu sačuvati važeće korisničko ime i lozinka za tu veb lokaciju. Ako pregledač pošalje prethodno sačuvani kolačić, provajder servisa koji obrađuje kolačić ima mogućnost povezivanja trenutne posete korisnika sa prethodnom, ali samo u vezi sa njihovim sopstvenim sadržajem. 

Informacije koje kolačići šalju olakšavaju prepoznavanje veb pretraživača, pa korisnici mogu primiti relevantan i „personalizovan“ sadržaj. Kolačići čine pregledavanje praktičnijim, uključujući potrebe za bezbednošću podataka na mreži i relevantno oglašavanje. Uz pomoć kolačića, provajder servisa takođe može kreirati anonimne statistike o navikama gledalaca stranica, tako da može bolje prilagoditi izgled i sadržaj stranice. 

Veb lokacija dobavljača usluge koristi dve vrste kolačića: 

- Privremeni kolačići – kolačići za upotrebu sesije (session-id) neophodni za upotrebu veb stranice. Njihova upotreba je od suštinskog značaja za navigaciju i za funkcionisanje veb stranice. Bez njih, sajt ili njegovi delovi neće biti prikazani, pregledavanje postaje ometano, stavljanje ulaznica u korpu. 

- Trajni kolačići  - koji će ostati na uređaju, ovisno o podešavanjima veb pretraživača, dugo ili dok ih korisnik ne obriše. Unutar njih postoje interni i eksterni kolačići. Interni kolačići se stvaraju ako server provajdera servisa instalira kolačić i podaci se proslede u njegovu sopstvenu bazu podataka. Ako je kolačić instalirao server provajdera servisa, ali se podaci prosleđuju spoljnom provajderu, koristi se spoljni kolačić. Kolačićitreće strane koje je treća strana postavila u pregledač korisnika (GoogleAnalitics, FacebookPixel) su spoljni kolačići. Oni se stavljaju u pretraživač ako posećenia veb lokacija koristi usluge koje pruža treća strana. Svrha stalnih kolačića je da se osigura da veb lokacija funkcioniše na najvišem nivou u cilju povećanja korisničkog iskustva. 

Svrha obrade podataka: identifikacija i razlikovanje korisnika, identifikacija korisnikove trenutne sesije, čuvanje podataka stvorenih tokom sesije, sprečavanje gubitka podataka, identifikacija i praćenje korisnika, veb analitika. 

Obim obrađenih podataka: identifikacioni broj, datum, vreme i prethodno posećena veb stranica. 

Period obrade podataka: privremeni kolačići se čuvaju dok se ne zatvore sve veb lokacije iste vrste. 

Trajni kolačići se čuvaju na računaru korisnika godinu dana ili dok ih korisnik ne izbriše.