Sakupljanje igračaka - korak ka sticanju navika

Želite da vaša deca imaju radne navike, kao što je skupljanje igračaka? Znate li koja je smisao razvoja takve navike i koja je vaša uloga u tome?

Stalno čujemo kako svi treba da imamo razvijene radne navike i da je najbitnije da se od detinjstva tome naučimo. To je istina. Uz dobre radne navike, deca će lakše postizati dobre rezultate u školi. Ali, najvažnije je osećaće se produktivnije, aktivnije i organizovanije što im može doneti dobar uspeh. Zvuči jednostavno, ali izgradnja navika nije lagan posao. Deci je potrebna roditeljska pomoć i usmeravanje. 

Znate li šta su radne navike? Navike su radnje koje smo nakon mnogo ponavljanja i vežbanja učvrstili u našem ponašanju tako da ih sada izvodimo sa lakoćom, bez mnogo razmišljanja o njima. Kada govorimo o radnim navikama, to su navike vezane za učenje, rad, obaveze i sve ono što će nam kasnije pomoći u životu. Prve navike dete stiče kod kuće još od najranijeg detinjstva. Kako deca rastu, tako se aktivnosti koje mogu napraviti, a koje su važne za razvoj radnih navika, povećavaju. 

Roditeljska uloga je jedna od najvažnijih uloga na koju će se deca ugledati i na taj način učiti po modelu. Gledaćete u to što vi radite, imitirati vas, pokušavati slične akcije i tako učvrstiti određene oblike ponašanja. U tome se ogleda vaš prvi zadatak - budite dobar primer svojoj deci. Ukoliko vi nemate razvijene radne navike, ne ispunjvate svoje obaveze - kako da to očekujete od deteta? Sada znate da vaša deca ne mogu sama da razviju radne navike, ali i da to nije jednostavan “posao” i vi kao rodtelji imate važnu ulogu u tome.

Vreme je za praktične savete:

Kako pomoći detetu da razvije radne navike?

 - osigurajte pozitivnu porodičnu atmosferu (budite im podrška i vetar u leđa, a ne kamen spoticanja).

 - pomozite im da uspostave dnevne rutine (zajedno sa decom odredite vreme i mesto za određene aktivnosti poput pospremanja igračaka, ručak, učenje).

 - omogućite deci pauze i vreme za zabavu i odmor.

Kako motivisati dete? 

Motivisanje deteta je ključni faktor u većini stvari kod dece, pogotovo kod sticanja navika. Detetu obezbedite dovoljno vremena, bez požurivanja. Lepe reči, pohvala, kao i pomoć roditelja im je od velikog značaja. Evo primera:

- Mislim da je vreme da meda i kuca idu kod svojih drugara, hajde da ih pokupimo...

- Hajde da vratimo autiće na svoje mesto, pa kad se probudimo znaćemo gde smo ih ostavili...

Deci će pospremanje biti jednostavnije ako ga podelite u manje i lakše izvodljive zadatke, osim toga iskoristite priliku da dete i kroz ovu aktivnost uči. Tu je i naša knjiga "Misterija nestalih igračaka" gde deca kroz kreativnost mogu steći nove navike.

Tokom skupljanja igračaka možete se igrati sortiranja, a to će biti korisno u svakom smislu. Na ovaj način možete dete navoditi da igračke grupiše po tipu, boji, nameni, veličini...

I zapamtite da dete uvek prvo gleda vas. Zato se potrudite da budete dobar uzor u sticanju radnih navika, ali i stalna podrška i razumevanje. Važno je napomenuti da podsticanje svih radnih navika mora da bude razvojno usaglašeno sa mogućnostima dece određenog uzrasta i da ne sme da ide mimo sposobnosti dece. Bitno je da dete za ispunjenje svojih obaveza bude nagrađeno.

Ne zaboravite, igra predstavlja najbolji način za pravilan razvoj svih psihofizičkih funkcija deteta. Igra je spontana, ali složena aktivnost koja je deo unurašnje potrebe svakog deteta i ne treba je zanemariti.